כרסומות דנטליות

לפרטים >

מחרטה/ כרסומת דנטלית

 YENA D14B

לפרטים >

מחרטה/ כרסומת דנטלית

YENA D14W

מחרטה/ כרסומת דנטלית

 YENA D14

לפרטים >

מחרטה/ כרסומת דנטלית

YENA D15S

לפרטים >

מחרטה/ כרסומת דנטלית

YENA D15W

לפרטים >

מחרטה/ כרסומת דנטלית

YENA D15 

לפרטים >

מחרטה/ כרסומת דנטלית

 YENA D43

לפרטים >

מחרטה/ כרסומת דנטלית

YENA DC40

לפרטים >

מחרטה/ כרסומת דנטלית

 YENA D40

לפרטים והזמנות: 03-5050095