חומרי גלם לכרסום

קרא עוד >

זירקוניה שקופה: דיסקים עגולים בקוטר 99 מ"מ ובעובי 14,18 מ"מ

 hcStarck Smile Zirconium Blocks

קרא עוד >

זירקוניה צבעונית:

דיסקים עגולים בקוטר 99 מ"מ ובעובי:
12,14,16,18,20 מ"מ

צבעים: A1,A2,A3, B1,B2,B3

 hcStarck Nature Zirconium Blocks

קרא עוד >

זירקוניה לבנה:

דיסקים עגולים בקוטר 99 מ"מ ובעובי:
12,14,16,20,25 מ"מ

hcStarck White Zirconium Blocks

קרא עוד >

זירקוניה שקופה: דיסקים עגולים בקוטר 95 מ"מ עם שגמים ובעובי: 16 מ"מ

hcStarck White ZZ Zirconium Blocks

קרא עוד >

זירקוניה לבנה: דיסקים עגולים בקוטר 95 מ"מ עם שגמים ובעובי: 16 מ"מ

hcStarck White ZZ Zirconium Blocks

קרא עוד >

זירקוניה עם צבע משתנה: דיסקים עגולים בקוטר 95 מ"מ ובעובי:
14,18 מ"מ

צבע משתנה A1..A2.5

A2..A3.5

hcStarck MultiShade Zirconium Blocks

לפרטים והזמנות: 03-5050095